Юрисконсулт (по заместване)

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
  • Post Date: June 26, 2020
  • Apply Before: September 26, 2020
Job Description

DEKRA Arbeit Groupе е една от най-успешните и иновативни компании в сферата на персонала с над 120 локации в Европа. Тя е част от холдинговото дружество DEKRA SE, със седалище в Щутгарт, Германия и по целия свят е призната като висококачествен доставчик на услуги и доверен партньор.

За наш корпоративен клиент, международна логистична компания, търсим да назначим мотивиран професионалист на позиция:

Юрисконсулт (по заместване)

Изисквания:
– Завършено висше образование специалност „Право“
– Придобита юридическа правоспособност
– Задълбочени познания в областта на търговското, административното и гражданско право
– Професионален опит по специалността мин. 3 години
– Писмен и говорим английски език – отлично ниво
– Отлична компютърна грамотност
– Отлични комуникативни умения – ежедневна комуникация със служителите на компанията
– Добра концентрация при работа под напрежение и умения за приоритизиране на задачите;
– Мотивация и желание за работа в екип

Задължения:
– Участие в подготовката и сключването на договори, свързани с дейността на дружеството
– Даване на писмени и устни правни становища и консултации
– Изготвяне на всякакви документи с юридическа насоченост и съдържание, в това число пълномощни, заявления, искания и други документи, касаещи дейността на Дружеството
– Анализ и подготовка на становища по законови и подзаконови нормативни актове в разнообразни области – храни, играчки, акцизни стоки, биоциди, медицински изделия и др.
– Проучвания свързани с дистрибутиране и пускане на пазара на нови продукти, водене на кореспонденция и комуникация с компетентните държавни органи.
– Следене за измененията и допълненията в нормативната уредба и спазването на нормативните изисквания
– Осъществяване на процесуално представителство на дружеството
– Водене на преговори с длъжници, водене на изпълнителни дела
– Работа с държавни, общински и други институции

Ако проявявате интерес към тази възможност, моля изпратете Вашата автобиография.

Всички документи ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.

Лиценз № 2450 /08.02.2018 г.