Координатор с френски език /В1 – B2/

  • Post Date: January 16, 2020
  • Apply Before: May 31, 2020
  • Qualification Diploma
Job Description

За наш корпоративен клиент търсим да назначим:

Координатор с френски език /В1 – B2/

Отговорности:
• Разпределяне на текущите задачи и подпомагане на екипа в случай на нужда
• Проследяване на качеството на работа и общата натовареност в екипа
• Подготовка и провеждане на вътрешни обучения
• Търсене на информация в интернет за характеристиките на различни продукти в категория мода
• Категоризиране и класифициране на информацията
• Въвеждане на получената информация в база данни или Ексел
• Създаване и актуализиране на доклади за различни продуктови категории в сектор мода според изискванията на клиентите и предварително установените крайни срокове
• Работа със специализиран софтуер

Изисквания:
• Предишен опит на административна позиция – минимум 6 месеца
• Работно ниво на английски и френски език /В1 – B2/
• Отлична компютърна грамотност – търсене на информация в Интернет, MS Office (Excel, Outlook)
• Способност да извлича бързо информация от голям обем данни
• Много добри комуникативни и организационни умения
• Силно изразен фокус върху детайлите и аналитично мислене
• Умения за работа в екип

Нашият клиент предлага:
• Интересна и разнообразна работна среда
• Работа в международна компания
• Атрактивно възнаграждение
• Допълнителен социален и бонус пакет
• Въвеждащо обучение и възможност за развитие

Ако проявявате интерес към тази възможност, моля изпратете Вашата автобиография.

Всички документи ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.

Лиценз № 2450 /08.02.2018 г.