ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО

Full Time
  • Post Date: January 29, 2021
  • Apply Before: June 1, 2021
Job Description

DEKRA Arbeit Group е една от най-успешните и иновативни компании в сферата на персонала с над 120 локации в Европа. Тя е част от холдинговото дружество DEKRA SE, със седалище в Щутгарт, Германия и по целия свят е призната като висококачествен доставчик на услуги и доверен партньор.

За наш корпоративен клиент – иновативна високотехнологична производствена компания търсим да назначим:

ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО

Основни дейности:
– Извършва цялостен и системен краен контрол на готови продукти с цел проверка и гарантиране изпълнение на зададените към тях изисквания, преди предаването им в склад „Готови продукти”;
– Диагностика на дефекти в готовите детайли, възли и продукти;
– Извършва в случай на необходимост цялостен документален и извадков визуален инспекционен контрол на готови продукти;
– Контролира качеството, количеството и комплектността на постъпващите в екип Контрол на качеството продукти и съответствието им с придружителните документи;
– Проверка на съпътстващата документация и издаване на карта/сертификат на контролираните продукти;
– Предава готовите продукти за опаковане;
– Регистрира продукти по установени правила и обработва документацията съгласно СУК и Техноклас

Изисквания:
– Мин. средно техническо образование.
– Знания и професионални умения относно:
– Асортиментите, маркировката и основните свойства на използваните материали;
– Изискванията за манипулиране, предпазване и съхранение на материали и продукти;
– Продуктите и приложимата техническа документация;
– Работа с компютър на потребителско ниво: MS WINDOWS, WORD, EXCEL
– Желание за придобиване на нови знания и умения.
– Прецизност и сръчност при изпълнение на работните операции.
– Осъзнаване на важността на изпълняваните дейности и личния принос в постигането на целите по качеството.

Компанията предлага:
– Трудов договор с едно от най-високите възнаграждения в бранша;
– Допълнителен социален пакет;
– Редовна смяна;
– Отлични работни условия;
– Въвеждащо обучение и възможност за развитие;
– Дългосрочна работа във иновативна високотехнологична компания;
– Работа в стабилна компания в екип, в който се ценят човешките качества;

Ако възможността, да продължите професионалното си развитие при коректен и лоялен работодател, представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография.

Трудовите договори се сключват с ДЕКРА Арбейт България ЕООД.

Всички документи ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.

Лиценз № 2450 /08.02.2018 г