Временна заетост

Временна заетост – труд под наем

Временната заетост (труд под наем) е концепция, при която DEKRA, като работодател, възлага на свой СЛУЖИТЕЛ (наемен работник) да работи за КЛИЕНТА.

  • • DEKRA и КЛИЕНТЪТ сключват договор за услуги, а DEKRA и СЛУЖИТЕЛЯТ сключват трудов договор, след което на служителя се възлага работа за клиента под формата на АУТСОРСИНГ.

dekra-slika.fw

 

DEKRA принципи

  • Предлагаме бързо и гъвкаво решение за набирането и назначаването на служители.

  • Осигуряваме съответствие с нормативните изисквания на трудовото законодателство.

  • Работим през пиковите периоди за бизнеса, осигуряваме сезонна работа и заместници.

  • Пестим от оперативните разходи.