Персонализирани обучителни програми

Обучението се състои от планирани програми и модули, разработени с цел подобряване на производителността на ниво индивид, група и организация. То е разработено с интерактивен характер, включва много упражнения, примери, ролеви игри и въпросници, които имат пряко отношение към участниците.

Обучителните програми на DEKRA са съставени специфично за нуждите на клиента, като методите ни се основават на взаимодействие, мултимедия и учене от опит с цел развиване на нови умения на ниво организация и индивид.

  • Обучаващите използват аудио-визуален подход и упражнения за индивидуално изпълнение и работа в екип.

ПРИНЦИПИТЕ НА DEKRA

  • Консултантските ни услуги са персонализирани специално за вашия бизнес.

  • Предлагаме широка гама решения в областта на човешките ресурси, които са персонализирани специално за вашите нужди.

  • Прилагаме иновативен и цялостен подход.

  • Фокусираме се върху дълготрайно партньорство и подкрепа.