Организационна култура и развитие

Организационната култура представлява колективните ценности, вярвания и принципи, които направляват поведението на служителите в организацията.

В една силна и сплотена култура ключовите ценности на организацията не само се спазват строго, но и се споделят от целия колектив. Тази интензивност на общите вярвания прави следните неща относително по-лесни:

  • Постигане на консенсус сред служителите

  • Фокусиране върху значимите цели и задачи

  • Ограничаване на потенциалните конфликти

  • Култивиране на учебна среда

  • По-малко текучество на персонала.

DEKRA прилага валиден и полезен модел за измерване на организационната култура, тъй като силната организационна култура е основната двигателна сила за мотивацията и отдадеността на служителите.

ПРИНЦИПИТЕ НА DEKRA

  • Консултантските ни услуги са персонализирани специално за вашия бизнес.

  • Предлагаме широка гама решения в областта на човешките ресурси, които са персонализирани специално за вашите нужди.

  • Прилагаме иновативен и цялостен подход.

  • Фокусираме се върху дълготрайно партньорство и подкрепа.