Oрганизационен климат и удовлетворение на служителите

„Организационен климат и удовлетворение на служителите“ е метод, който се използва за определяне на фактора за удовлетворение и мотивация, а оттам и продуктивността на служителите.

 • Това проучване е от ключово значени за разбирането на човешкото поведение в рамките на една организация и за това как служителите възприемат работната си среда.

Това проучване помага на фирмите да определят зоните за подобрение във фирмата или да оценят влиянието на промените, които вече са въведени.

Организационният климат и удовлетворението се измерват чрез въпросник, списък и по скала, съставена от голям брой твърдения, които описват различните аспекти на организацията, включително:

 • Организация/систематизация

 • Стил на ръководене/управление

 • Възможности за професионално и кариерно развитие

 • Принадлежност към организацията

 • Връзка с качеството на работа

  • Продукти и услуги

  • Информираност за мисията, визията, ценностите и целите на фирмата

  • Политика във връзка с възнагражденията и придобивките

  • Мотивация

  • Комуникационни и информационни системи във фирмата

  • Междуличностни отношения

  ПРИНЦИПИТЕ НА DEKRA

  • Консултантските ни услуги са персонализирани специално за вашия бизнес.

  • Предлагаме широка гама решения в областта на човешките ресурси, които са персонализирани специално за вашите нужди.

  • Прилагаме иновативен и цялостен подход.

  • Фокусираме се върху дълготрайно партньорство и подкрепа.