Организационен дизайн

Организационният дизайн е резултат на процеса на оформяне на структурата на организацията с цел приравняването й с бизнес стратегията, функциите, процесите и контекста, в който съществува фирмата.

РАЗРАБОТВАНЕ НА КОРПОРАТИВНА ПОЛИТИКА

Политиката и процедурите осигуряват структурната рамка, в която функционира организацията, и същевременно определят формалната система на взаимоотношенията и задачите на всички нива на фирмата.

Въз основа на методологията, експертните познания и ноу-хау на DEKRA ние създаваме политики и процедури, които подобряват ефективността и продуктивността на фирмата.

Стъпки:


ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА И ОЧЕРТАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

Чрез проектирането на формална система DEKRA позволява на клиентите си да управляват, координират и мотивират служителите си с цел постигане на дълготрайни фирмени цели.

Стъпки:

  • Очертаване на бизнес процесите

  • Очертаване на длъжностите

  • Проектиране на длъжностите

  • Очертаване и приспособяване на служителите към длъжностите и ориентиране в рамките на организационната структура

  • Мапирање и вклопување на вработени на работни места и нивно усогласување во рамките на организациска структура.

ПРИНЦИПИТЕ НА DEKRA

  • Консултантските ни услуги са персонализирани специално за вашия бизнес.

  • Предлагаме широка гама решения в областта на човешките ресурси, които са персонализирани специално за вашите нужди.

  • Прилагаме иновативен и цялостен подход.

  • Фокусираме се върху дълготрайно партньорство и подкрепа.