Коучинг

Нашият коучинг прилага креативен подход на сътрудничество с цел постигане на решения, които да се интегрират в бизнес стратегиите. Благодарение на разнообразие от инструменти за оценяване DEKRA може да открие истинските нужди на фирмата, включително силните и слабите страни на всеки служител.

  • Целта на тази услуга е да се подпомогне растежът и развитието на фирмата, като се повишат продуктивността и доходността, както и чрез култивирането на междуличностни отношения, лидерски и управленски стил и поведение.

ПРИНЦИПИТЕ НА DEKRA

  • Консултантските ни услуги са персонализирани специално за вашия бизнес.

  • Предлагаме широка гама решения в областта на човешките ресурси, които са персонализирани специално за вашите нужди.

  • Прилагаме иновативен и цялостен подход.

  • Фокусираме се върху дълготрайно партньорство и подкрепа.