Пряко търсене/привличане на кадри

Прякото търсене включва подбора на висококвалифициран персонал с определен набор от умения и професионален опит.

  • Базата от кандидати и професионалната мрежа на DEKRA ни позволяват да откриваме и привличаме висококвалифициран персонал с професионален опит и умения, които са пряко свързани с нуждите на клиента.

ПРИНЦИПИТЕ НА DEKRA

  • Ние се фокусираме върху индивидуалния подход, за да ви осигурим квалифициран персонал за вашите нужди.

  • Осигуряваме цялостна и интензивна подкрепа от нашия екип за човешки ресурси.

  • Прилагаме методология от най-добрите практики при набирането и подбора на професионални кадри.

  • Фокусираме се върху дълготрайното назначение на кандидати.