Набиране и подбор (връзка)

НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ

Процесът на набиране на кандидати включва откриването и привличането на хора, които да попълнят работните места по възможно най-рентабилния начин.Процесът на набиране на персонал зависи от нивото на длъжността, както и от търсенето на хора за нея на пазара на работната ръка.За да открием най-компетентните кандидати за необходимите длъжности, ние използваме всички налични ресурси:


ПОДБОР

За да открие кандидатите, които най-точно отговарят на изискванията ви и на критериите за избор за определена длъжност, ние прилагаме методология от най-добрите практики и възприемаме цялостен подход към подбора на персонал, което включва:

  • Процес на елиминиране и първоначален подбор.

  • Първоначална дискусия с предварително избраните кандидати относно длъжността, профила на фирмата, пригодност, интерес към длъжността и т.н.

  • Психометрични тестове, които подпомагат процеса на подбор, като оценяват личността и интелектуалната ефективност на кандидатите.

  • Поведенческо интервю, което включва оценка на предишния и настоящия опит на кандидата, компетенциите му във връзка с длъжността, мотивите, и ценностите му, и изиграване на работен казус/сценарий въз основа на критериите за подбор за конкретната длъжност.

  • Проверка на препоръките.

ПРИНЦИПИТЕ НА DEKRA

  • Ние се фокусираме върху индивидуалния подход, за да ви осигурим квалифициран персонал за вашите нужди.

  • Осигуряваме цялостна и интензивна подкрепа от нашия екип за човешки ресурси.

  • Прилагаме методология от най-добрите практики при набирането и подбора на професионални кадри.

  • Фокусираме се върху дълготрайното назначение на кандидати.