След пазаруване

Проследяващата анкета след пазаруване е метод на проучване, който осигурява информация относно решението на клиентите ви да закупят или да не закупят продуктите и/или услугите ви.

Анкетата се провежда веднага след като клиентът напусне магазина, докато впечатленията му все още са пресни. Обучени интервюиращи провеждат кратко интервю с клиентите и записват отговорите им.Въз основа на данните от проучването, получени чрез структурирано интервю, DEKRA изготвя доклад с информация за нуждите на вашите клиенти, за това как те възприемат продуктите или услугите ви, какво е повлияло на избора им да закупят или да не закупят продуктите или услугите ви, какво смятат за конкурентите ви и какво биха искали вие да направите в бъдеще, за да продължат да използват продуктите или услугите ви.

ПРИНЦИПИТЕ НА DEKRA

  • Ние предоставяме информация, която е в услуга на нуждите на клиента.

  • Гарантираме поверителността на информацията и получените данни.

  • Поддържаме професионална отговорност към нашите клиенти.

  • Ние споделяме резултатите от изследването своевременно и гарантираме валидността на резултатите.