Консултации във връзка с трудовото законодателство и пазара на работната ръка

DEKRA непрекъснато наблюдава променящите се условия на трудовото законодателство, тенденциите и движенията на работната ръка, за да осигурява подкрепа на фирмите, като им спестява трудностите, свързани с пазара на труда.

ПРИНЦИПИТЕ НА DEKRA

  • Ние предоставяме информация, която е в услуга на нуждите на клиента.

  • Гарантираме поверителността на информацията и получените данни.

  • Поддържаме професионална отговорност към нашите клиенти.

  • Ние споделяме резултатите от изследването своевременно и гарантираме валидността на резултатите.