Aнкета за възнаграждението и придобивките (анкета за заплащането)

Анкетата за заплащането е стандартен метод да се открие какво заплащане предоставят другите организации за конкретни длъжности или работни категории.

В съчетание с другите инструменти, които използваме, анкетата за заплащането ни предоставя полезна информация за привличане, осигуряване на подкрепя и задържане на служителите в контекста на организационния план, както и за установяване на нива на възнагражденията във вашата организация.

Резултатите от анкетата предоставят разбиране за възнаграждението и придобивките във вашата област и вашия сектор, включително информация от сравнителни анализи за заплатите и придобивките.

Ние провеждаме анкетата с голям брой работодатели, за да определим нивата на заплащане и придобивките за конкретни категории длъжности, и групираме резултатите по район, по сектор или по класификация на длъжностите.

ПРИНЦИПИТЕ НА DEKRA

  • Ние се фокусираме върху индивидуалния подход, за да ви осигурим квалифициран персонал за вашите нужди.

  • Осигуряваме цялостна и интензивна подкрепа от нашия екип за човешки ресурси.

  • Прилагаме методология от най-добрите практики при набирането и подбора на професионални кадри.

  • Фокусираме се върху дълготрайното назначение на кандидати.