Aнкета за пазара на работна ръка

Нашите пазарни проучвания имат за цел да се сдобият с ключова информация относно наличната работна ръка, предоставяйки качествени и количествени данни за пазара.

ПРИНЦИПИТЕ НА DEKRA

  • Ние предоставяме информация, която е в услуга на нуждите на клиента.

  • Гарантираме поверителността на информацията и получените данни.

  • Поддържаме професионална отговорност към нашите клиенти.

  • Ние споделяме резултатите от изследването своевременно и гарантираме валидността на резултатите.