Описание на искания профил

За да осигури качествена услуга и заедно достига желаната цел, изборът на най-компетентния кандидат за поисканата длъжност, клиентът попълва следните елементи:

РАБОТНО МЯСТО (задължително)

ОПИСAНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО (работни задачи, функции и отговорности)

МЯСТО В СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА (на кого отговаря и доколко позицията е ръководна , какъв екип ръководи)

ЗНАНИЯ (познаване на процедури, специфични изисквания на специалността)

УМЕНИЯ (работа с компютри, софтуерни програми, чужди езици и др.)

СТЕПЕН И ВИД НА ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТИФИКАТИ / ЛИЦЕНЗИ

ПРЕДПОЧИТАНА РАБОТНА СФЕРА(работно място, индустрия и времетраене)

ДРУГО (което не е дефинирано в предходните точки)


УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА

КОМПЕНСАЦИИ И БОНУСИ

МЕСЕЧНО НЕТНО ЗАПЛАЩАНЕ

ТИП НА ДОГОВОРА (безсрочен, срочен)

ПОЛИТИКА НА ЗАПЛАЩАНЕ (бонуси, компенсации, ръст на заплата)

СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТНИ УСЛОВИЯ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ЛИЧНО РАЗВИТИЕ(вътрешно фирмени обучения и тренинги)

ЛОКАЦИЯ

РАБОТНО ВРЕМЕ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА

ИМЕ НА КОМПАНИЯТА (задължително)

АДРЕС (задължително)

ДЕЙНОСТ (задължително)

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ(задължително)

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА (задължително)

email (задължително)

Моля, отговорете на всички горепосочени позиции за всяка позиция поотделно.

С уважение,
DEKRA ARBEIT BG