Безплатно публикуване на обява за работа

DEKRA не носи отговорност за навременността, целостта и точността на съдържанието на обявите, тяхната безопасност и законност, нито предлага осигуряване на качеството за услугите, предлагани от рекламиращите лица.

Рекламиращите лица на уеб сайта на DEKRA не могат да търсят отговорност от DEKRA за понесени или причинени вреди на трети лица, които може да имат пряка или косвена връзка с публикуването или свалянето на безплатни обяви на уеб сайта на DEKRA.

Всички спорове, възникнали между рекламиращите лица и потребителите, ще се уреждат единствено и само между потребителя и рекламиращото лице, като DEKRA няма да носи отговорност за каквито и да е вреди, които може да възникнат вследствие на установените взаимоотношения.